Otuđenje u svijetu i porast osamljenosti su započeli davno prije interneta, a prvi ljubavni oglasi za upoznavanje i spajanje su se pojavili sa redovnim tiskanjem novina i magazina. Kada se internet ra