Živimo u modernom dobu gdje se većina svari odvija online. Gotovo svaki građanin posjeduje pametni mobitel, a uz njega i brojne aplikacije za dopisivanje. Možemo reći da danas svoju sigurnost uzimamo