Varaždin, mali povijesni grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ima bogatu povijest koja seže unatrag stoljećima. Jedan od zanimljivih aspekata povijesti Varaždina je uloga slobodnih žena u formiranju grad