Flert je jedan od najzanimljivijih i najneuhvatljivijih aspekata međuljudskih odnosa. To je igra koja se odvija između dvije osobe i obuhvaća suptilne geste, riječi i signale koji pokazuju međusobnu p