Slobodne žene Valjevo su grupa aktivistkinja koja je osnovana s ciljem promicanja ženskih prava i rodne ravnopravnosti u Valjevu. Ova grupa je započela s radom prije deset godina i postala je važan fa