Seks oglasi

Seks oglasi

Samaca oba spola je sve više i kod nas i u svijetu, a većina samaca u modernom svijetu mogu zadovoljiti sve svoje potrebe osim potreba za seksom, ako ne računamo masturbaciju i seksualne igračke. Seks

Vruća linija

Vruća linija

Čovjek je seksualno biće a seks je potreba, seks je želja, seks je žudnja i seksualni nagon je uz nagon za opstankom, najjači nagon među nagonima, a ljudi kojima je uskraćen seks iz bilo kojih razloga

Hotline

Hotline

Telefonski seks je možda star koliko i sam izum telefona samo nije odmah bio tako organiziran, nego je bio sporadičan i možda je započet sasvim slučajno, ali da, telefon je postao seksi sprava i prije