U današnjem globaliziranom svijetu, sve veći broj ljudi pronalazi sebe u situaciji da traže ljubav u novoj sredini. To je posebno izraženo među onima koji su dio dijaspore. Za muškarce koji su homosek