U današnje vrijeme, kada su ljudi sve više povezani putem tehnologije, osobni kontakti u Makarskoj postaju sve popularniji način za pronalaženje novih prijatelja i potencijalnih partnera. Makarska, je