Sextelefon

Sextelefon je servis koji omogućuje odraslim osobama da ostvare intimnu komunikaciju putem telefona. Ovaj servis je postao vrlo popularan među korisnicima koji žele razgovarati sa stručnjacima za erot

Vruća linija

Vruća linija

Čovjek je seksualno biće a seks je potreba, seks je želja, seks je žudnja i seksualni nagon je uz nagon za opstankom, najjači nagon među nagonima, a ljudi kojima je uskraćen seks iz bilo kojih razloga

Hotline

Hotline

Telefonski seks je možda star koliko i sam izum telefona samo nije odmah bio tako organiziran, nego je bio sporadičan i možda je započet sasvim slučajno, ali da, telefon je postao seksi sprava i prije