Ukrajina je zemlja bogate povijesti i kulture, a slobodne žene iz Ukrajine nose sa sobom i svoj poseban doprinos ovoj bogatoj baštini. Povijest žena u Ukrajini obilježena je hrabrošću i otpornošću u t