Kada je riječ o ljubavi, ponekad je teško znati je li netko zainteresiran za nas ili ne. No, postoje određeni znakovi koji mogu ukazivati na to da je ona zainteresirana za mene. U ovom odlomku saznajt