Upoznavanje Dubrovnika kroz vremensku liniju je izuzetno zanimljivo putovanje kroz bogatu povijest ovog prekrasnog grada. Dubrovnik, koji je poznat i kao “biser Jadrana”, ima dugu i fascinantnu povije