Slobodne žene Kutina imaju dugu povijest koja seže unatrag nekoliko desetljeća. One su igrale ključnu ulogu u razvoju lokalne zajednice, promicanju ženskih prava i osnaživanju žena na području grada.