Vrući telefon je komunikacijski kanal koji se koristi za brzo i sigurno prenošenje informacija u hitnim situacijama. Ovaj sustav omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju između različitih organizacij