Sextelefon je servis koji omogućuje odraslim osobama da ostvare intimnu komunikaciju putem telefona. Ovaj servis je postao vrlo popularan među korisnicima koji žele razgovarati sa stručnjacima za erot