Usamljenost je sve češći problem s kojim se suočava sve veći broj ljudi diljem svijeta. Mnogi su faktori koji mogu doprinijeti osjećaju usamljenosti kod pojedinca, a jedan od njih je nedostatak bliski